Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2022

Manulife tuyển dụng 2022

manulife-tuyen-dung

Manulife tuyển dụng nhiều nhân sự cho năm 2022, năm 2021 chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nhưng bảo hiểm Manulife vẫn luôn giữ được đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào chiến lược tầm vĩ mô, mô hình quản lý nhân sự chuyên nghiệp tầm cỡ Quốc tế. Manulife cung cấp nhiều […]