So sánh Bảo hiểm Người khuyết tật

So sánh các chính sách bảo hiểm tàn tật dài hạn

Khi bạn đang xem so sánh bảo hiểm tàn tật từ các nguồn khác nhau, hãy đảm bảo chú ý đến các điều khoản cụ thể của chính sách bạn đang xem xét. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa các chính sách về người khuyết tật dài hạn, nhưng có một số điểm khác biệt quan trọng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ. Đừng chọn bảo hiểm thương tật dài hạn chỉ dựa trên giá cả. Thay vào đó, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu chính xác các chính sách khác nhau như thế nào trước khi đưa ra quyết định của mình.

Những gì cần tìm trong Bảo hiểm Người khuyết tật So sánh các Quyền lợi:

  • Phí bảo hiểm đã khóa: Khi bạn chọn một chính sách có phí bảo hiểm bị khóa (đây là những chính sách được đảm bảo có thể gia hạn / không thể hủy bỏ), công ty bảo hiểm của bạn không thể tăng mức phí của bạn.
  • Không thể hủy bỏ: Trước khi chọn hợp đồng bảo hiểm thương tật dài hạn, hãy xác minh rằng chính sách đó có điều khoản ngăn công ty bảo hiểm hủy bỏ bảo hiểm của bạn miễn là bạn tiếp tục đóng phí bảo hiểm của mình.
  • Khả năng gia hạn được đảm bảo: Hãy chọn một chính sách được đảm bảo có thể gia hạn, vì vậy bạn sẽ không phải lo lắng về việc không đủ điều kiện nhận bảo hiểm nếu tình hình sức khỏe hoặc nghề nghiệp của bạn thay đổi.
  • Thời gian của Quyền lợi: Đảm bảo rằng bạn hiểu thời gian quyền lợi sẽ được trả theo các điều khoản của chính sách. Các phúc lợi thường có thể được trả trong 2 năm, 5 năm, đến 65 tuổi hoặc suốt đời. Đây là lựa chọn bạn thực hiện khi bắt đầu chính sách. Bạn nên thực hiện một chính sách có quyền lợi từ ít nhất đến 65 tuổi.

Xác định Chính sách Bảo hiểm Người khuyết tật Tốt nhất

Khi tìm kiếm một chính sách bảo hiểm tàn tật dài hạn tốt, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn biết cách tách phạm vi bảo hiểm tốt nhất khỏi các hợp đồng không có lợi cho bạn. Thay vì chọn ngay mức phí bảo hiểm thương tật thấp nhất, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu chính sách bạn đang xem xét xếp chồng lên nhau như thế nào so với các lựa chọn khác:

Định nghĩa về Khuyết tật: Khuyết tật được định nghĩa như thế nào theo các điều khoản của chính sách? Nhiều khả năng bạn sẽ bị thương tật một phần hoặc tạm thời hơn là khuyết tật toàn bộ và vĩnh viễn. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các trường hợp mà quyền lợi sẽ được trả.

Khuyết tật còn lại: Các chính sách bảo hiểm tàn tật tốt nhất bao gồm bảo hiểm tàn tật còn lại, chi trả quyền lợi dựa trên tỷ lệ phần trăm mất mát thu nhập mà bạn gặp phải do khuyết tật, cả trong thời gian bạn không thể làm việc cũng như sau khi bạn có thể trở lại công việc .