Lưu trữ thẻ: luật kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm 2010 pdf

luat-kinh-doanh-bao-hiem-hien-hanh-pdf

Tất cả các đại lý bảo hiểm, các tư vấn viên bảo hiểm đều không thể bỏ qua cuốn sách Luật kinh doanh bảo hiểm, mình đã mua và chuyển đổi sang file PDF chia sẻ cùng mọi người, hy vọng với file sách Luật kinh doanh bảo hiểm 2010 PDF sẽ giúp ích cho […]

Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019)

luat-kinh-doanh-bao-hiem

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2001, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và ngày 14/06/2019. Có một số luồng thông […]