Vấn đề bảo hiểm nhân thọ trong tương lai?

Bảo hiểm nhân thọ hoạt động như một tấm chăn bảo vệ quan trọng cho những người thân yêu khi điều bất ngờ xảy ra. Nhưng đối với nhiều người, nhận thức này đến quá muộn.

Trong thập kỷ qua, Life Happens và LIMRA đã cùng nhau tìm hiểu nhịp đập tài chính của người tiêu dùng như một phần của Nghiên cứu phong vũ biểu bảo hiểm hàng năm. Nghiên cứu năm nay xem xét 10 năm dữ liệu của người tiêu dùng về bảo hiểm nhân thọ và các vấn đề tài chính liên quan, đưa ra quan điểm từ tháng 1 năm 2020, trước khi COVID-19 tác động đáng kể đến Hoa Kỳ

Khoảng cách sở hữu bảo hiểm

Trước đại dịch, gần một nửa (46%) người tiêu dùng Mỹ trưởng thành không sở hữu bảo hiểm nhân thọ. Trong khi 36% số người được hỏi cho biết họ dự định mua bảo hiểm nhân thọ trong 12 tháng tới, nhiều người không có nó trong thời kỳ COVID-19 ở Hoa Kỳ Thiếu quyền sở hữu có thể sẽ gây thêm căng thẳng về tài chính mà người Mỹ đang phải đối mặt.

Gần một nửa (44%) trong số những người được khảo sát rằng họ sẽ cảm thấy một tác động tài chính trong vòng sáu tháng nếu người làm công ăn lương chính sẽ qua đời. Hơn một phần tư (28%) sẽ cảm thấy điều đó trong vòng một tháng. Điều này không cần phải trở thành hiện thực, nhưng khi nhiều người tiêu dùng trì hoãn hành động, họ sẽ khiến người thân gặp nguy hiểm.

Quyền sở hữu bảo hiểm nhân thọ năm nay đã giảm trong số các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập thấp và trung bình (tức là dưới 100.000 đô la), giảm 25% trong 10 năm qua. Đối với những người làm bảo hiểm nhân thọ, những lý do hàng đầu là:

bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ: (Không phải) Thứ gì đó cho ngày mai

Hãy thông minh, mua bảo hiểm nhân thọ khi bạn còn trẻ. Kết quả cho thấy 40% những người sở hữu bảo hiểm nhân thọ mong muốn họ đã mua các chính sách ở độ tuổi trẻ hơn. Mặc dù tốt nhất là có được một chính sách bảo hiểm nhân thọ khi bạn còn trẻ và khỏe mạnh, nghiên cứu cho thấy rằng nhiều người không hành động khi họ thường có thể đảm bảo mức giá phải chăng hơn.

Tuy nhiên, nhận thức về chi phí có thể là rào cản đáng kể nhất. Một nửa (50%) Millennials tin rằng chi phí ước tính hàng năm cho chính sách bảo hiểm nhân thọ cấp 250.000 đô la cho một người 30 tuổi khỏe mạnh là 1.000 đô la trở lên khi thực tế, nó gần 160 đô la mỗi năm. Những lý do hàng đầu khác mà mọi người không sở hữu (thêm) bảo hiểm nhân thọ là:

Barometer chart2

Sự phụ thuộc quá mức vào lợi ích của chủ lao động và từ chối quyền sở hữu

Đừng phòng ngừa tiền cược của bạn. Trong 10 năm qua, việc giảm quyền sở hữu bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khuyết tật có thể liên quan đến sự sụt giảm lớn trong lợi ích nhóm do chủ sử dụng lao động, cho thấy người tiêu dùng đã quá tin tưởng vào chủ lao động của họ để bảo vệ tài chính quan trọng. Mặc dù theo thời gian điều này có thể khiến nhiều người tiêu dùng mua bảo hiểm cá nhân, nghiên cứu cho thấy chỉ có 16% người Mỹ có bảo hiểm khuyết tật.

Quyền sở hữu có thể thậm chí còn thấp hơn bây giờ, trong bối cảnh số lượng thất nghiệp vào tháng 4 năm 2020, nhưng có thể tăng theo thời gian khi mọi người trở lại làm việc hoặc mua các chính sách riêng lẻ. Khi nhiều người tiêu dùng tìm cách kiểm soát tài chính và lập kế hoạch cho một tương lai ổn định hơn, cả bảo hiểm khuyết tật và bảo hiểm nhân thọ nên là một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính và mạng lưới an toàn của họ.

Bảo hiểm nhân thọ là vấn đề ngày nay. Để hành động và nhận được sự bảo vệ mà bạn cần, Life Happens có Máy tính Nhu cầu Bảo hiểm Nhân thọ miễn phí và Máy tính Nhu cầu Bảo hiểm Khuyết tật để giúp bạn đánh giá nhu cầu bảo hiểm của mình.

Để nghiên cứu đầy đủ, liên hệ với Erik Svensson tại esvensson tại lifehappens.org. Nếu bạn sử dụng bất kỳ số liệu thống kê nào trong các tài liệu khác, vui lòng tìm nguồn như Nghiên cứu phong vũ biểu bảo hiểm 2020, Cuộc sống xảy ra và LIMRA.

Phương pháp nghiên cứu áp kế bảo hiểm năm 2020: Các Phong vũ biểu bảo hiểm là một nghiên cứu hàng năm theo dõi nhận thức, thái độ và hành vi của người tiêu dùng trưởng thành tại Hoa Kỳ. Vào tháng 1 năm 2020, LIMRA và Life Happens đã tham gia một hội thảo trực tuyến để khảo sát người tiêu dùng trưởng thành là những người ra quyết định tài chính trong gia đình họ. Khảo sát này tạo ra hơn 2.000 phản hồi.